ما بچه بودیم یه بازی بود به نام :
«همه ساکت بودند ناگهان خری گفت» …
صد برابر پلی استیشن ۳ لذت داشت !روزی شخصی به نزد حافظ شیرازی رفت گفت حافظا این كتاب دیوان حافظ اثر شماست؟
حافظ گفت: این غضنفر غضنفر كه میگن پس شمایی!خواهرم میگه : داداشی ، عزیزی، بیا بشو سنگ جدول تا من پارک دوبل تمرین کنم. فک و فامیله داریم؟